Избери твоят дизайн

Избери своят шаблон

Цветова комбинация

Проекти

Category Archive

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

На 30.06.2016  беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Създаване на нови работни места в сферата на козметичните и фризьорски услуги” BG05M9OP001-1.003-0229 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на ОП РЧР 2014-2020 от фирма „Корио Капилис” ЕООД.Общата стойност на проекта е 97 037.24лв., от които 82 481,65лв. европейско съфинансиране и 14 555,59лв. национално съфинансиране.               [...]
Виж повече