Избери твоят дизайн

Избери своят шаблон

Цветова комбинация

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

На 30.06.2016  беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Създаване на нови работни места в сферата на козметичните и фризьорски услуги” BG05M9OP001-1.003-0229 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на ОП РЧР 2014-2020 от фирма „Корио Капилис” ЕООД.

Общата стойност на проекта е 97 037.24лв., от които 82 481,65лв. европейско съфинансиране и 14 555,59лв. национално съфинансиране.

               Проектът предвижда създаване на устойчива заетост за 8 безработни лица до 29 години и неактивни лица на пазара на труда – две лица на длъжност „Фризьор“, две лица на длъжност „Маникюрист“, две лица на длъжност „Козметик“ и две лица на длъжност „Практикуващ, неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве“.

3

4

Images converted to PDF format.

 

Images converted to PDF format.

 

Images converted to PDF format.

 

Images converted to PDF format.

 

beneficient-page-001

beneficient-page-001

%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_page_1

%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_page_2


Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /home/vodaburg/www.coriocapillis.com/wp-content/themes/coriocapillis/framework/loops/content-single.php on line 141